Alulfinanszírozott a hazai egészségügy

2018.04.10. | Kategóriák: Aktualitások

„Többet költöttek, de nem eleget – derül ki az egészségbiztosító költségvetésének nyolc éves adatsorából. 2010 óta csak a gyógyszertámogatásra, és a művese kezelésre költött összeg reálértéke csökkent. "

Népszava Online: http://nepszava.hu/cikk/1156699


Európai viszonylatban a GDP arányos hazai egészségügyi kiadások elmaradnak a fejlett országok átlagától. Az EUROSTAT által vizsgált 32 európai ország egészségügyi költségeit elemezve megállapítható, hogy a bruttó hazai össztermék 7,2%-át fordítjuk egészségügyre, aminél csak 9 ország költ arányosan kevesebbet*. Az adatokból megállapítható, hogy minél magasabb egy ország egy főre jutó bruttó hazai összterméke, annál többet költ GDP arányosan egészségügyre. Mivel azonban a GDP országonként eltérő, ezért fontosabb és beszédesebb az egy főre jutó kiadás mértéke, amely sajnos még rosszabb képet fest a GDP arányos költéshez képest. Hazánk a 32 vizsgálat európai ország közül mindösszesen 5 országot, Bulgáriát, Horvátországot, Litvániát, Lengyelországot és Romániát utasít maga mögé.

Hátrányunk a vezető, fejlett európai országokhoz képest igen szembetűnő. Egy főre jutóan a legtöbbet Lichtenstein költi polgáraira (több, mint 11-szeresét a hazai költésnek), és a többi nyugat-európai ország is 2-8-szorosát fordítja a lakosságának jó életminőségben tartására. A leginkább fájó pont azonban, hogy régiónkban is a sereghajtók között helyezkedünk el, ugyanis szomszédaink közül Ausztria több, mint ötszörösét, Szlovénia legalább kétszeresét, Szlovákia 1,2-szeresét költi a hazai kiadáshoz viszonyítva. A V4-es országok között az egy főre jutó költésben csak Lengyelroszágot sikerül megelőzni, azonban mind Csehország, mind Szlovákia költései magasabbak.  

Az AIPM az eddigiekben is rendszeresen felhívta a figyelmet a hazai gyógyszerfinanszírozási rendszer hiányosságaira, amit a költések összetételét idősoros vizsgálata is alátámaszt: reálértéken több területen a közkiadások növekedése volt tapasztalható 2010 és 2017 között, sajnálatos tény azonban, hogy a gyógyszertámogatások ebben az időszakban folyamatosan csökkentek, így a jelenlegi reálértéken a 2010-es kiadás 81,8%-át költi az állam. Ez önmagában is felveti azt az egészségpolitikai stratégiai igényt, hogy a gyógyszerkassza érdemi megerősítésére van szükség az előttünk álló időszakban.

 

* http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Current_healthcare_expenditure,_2015_FP18a.png (2018.04.09)

 

Forrás: www.nepszava.hu

Vissza