Iroda

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének célja, hogy:

  • Elősegítse a magyar lakosság innovatív terápiákhoz való könnyebb hozzáférését.
  • Képviselje a tagokat a közvélemény, az állami szervezetek és egyéb szakmai szervezetek felé, hogy elősegítse a gyógyszeripar és az innováció számára a megfelelő társadalmi és gazdasági környezet megteremtését.
  • Erősítse a tagok közötti együttműködést, figyelembe véve a verseny szabályait.
  • Terjessze az információt és folytasson oktató tevékenységet az innovatív terápiák egészséggazdaságossági és terápiás fontosságának jobb elismerése érdekében.
  • Támogassa a megfelelő és etikus magatartást a szakmai kódexekhez való igazodással, elősegítse a gyógyszeripar és partnerei közötti kommunikációt, javítsa a laikus és a szakmai közönség felé történő kommunikáció hatékonyságát.

 

Dr. HOLCHACKER Péter

Igazgató

peter.holchacker@aipm.hu

Dr. JANDRASITS Gergely

Alliance Menedzser

gergely.jandrasits@aipm.hu

NAGYJÁNOSI László

Market Access and Health Outcome Menedzser

laszlo.nagyjanosi@aipm.hu

 

SHALABY Kinga

Irodavezető

kinga.shalaby@aipm.hu

 

Az AIPM iroda közreműködik az egyesület stratégiájának kidolgozásában és végrehajtásában, szakmai szolgáltatást és információt nyújt a tagoknak, a bizottságoknak és az elnökségnek, koordinálja és megszervezi az egyesület tevékenységét. Továbbá feladata az egyesületen belüli információáramlás biztosítása, az egyesület eseményeinek megszervezése és lebonyolítása, a munkacsoportok működésének és a tagok közötti kommunikáció elősegítése.