Etikai Kódex

Gyógyszeripari etikai kódexek több mint 20 éve léteznek. E kódexek az iparág által készített és vállalt olyan önszabályozó eszközök, amelyek meghatározzák az etikus kereskedelmi tevékenység alapjait, és képviselik azokat az értékeket, melyek elősegítik a betegek és a társadalom érdekeinek kiemelt védelmét.

A magyar Etikai Kódex jelentős mérföldkövéhez érkezett el 2012 márciusában, amikor a kódexet korábban aláíró Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületéhez és a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségéhez csatlakozott a „Védettség” Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete, valamint a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete is! A közös kódexet aláíró szövetségek tagvállalatai az iparág működését meghatározó jogi szabályozókhoz való igazodáson felül az Etikai Kódex szigorú előírásainak betartását is vállalták. 2014. július 1-jén lépett életbe a kódex legújabb változata (elérhető itt), amely immár tartalmazza a vonatkozó EFPIA-kódex (EFPIA HCP Code) ajándékozással összefüggő szabályait is.

Az Etikai Kódex a tevékenységek széles körét szabályozza

A magyar Etikai Kódex minden tekintetben megfelel az európai szintű etikai elvárásoknak. Kiegészíti a piaci gyakorlatot meghatározó jogszabályok szövegét, így azokkal együtt ad kereteket a jogszerű és etikus kereskedelmi tevékenységekhez. Egy adott tevékenységnek tehát mind a jogszabályi feltételeknek, mind pedig a kódex előírásainak meg kell felelnie!

Az Etikai Kódex többek között az alábbi fontos területek tekintetében ad útmutatásokat:

  • a promóció során átadandó információ kötelező elemei
  • a betegek felé irányuló reklámozás
  • rendezvények és üzleti vendéglátás
  • adományok, támogatások, díjazások
  • sajtó- és betegszervezeti kapcsolatok, együttműködések
  • internetes kommunikáció

A kódex hatálya az aláíró vállalatokon kívül kiterjed a vállalatok megbízásából vagy jóváhagyásával és a megbízás nélkül, de a vállalat tudtával és annak érdekében kereskedelmi tevékenységet végzőkre is.

Az önszabályozás fontos része az önellenőrzés

Az Etikai Kódex betartásának ellenőrzését, illetve az előírásaiba ütköző magatartások megállapítását a Kommunikációs Etikai Bizottság (KEB) végzi. A KEB csak azon vitás ügyekkel foglalkozik, amelyeket előzetesen az érintett vállalatok nem tudtak rendezni egymás között. Párhuzamos hatósági eljárás esetén a KEB az ügy vizsgálatát felfüggeszti, s ezzel óvja a hatósági döntéshozatal függetlenségét. Etikai vétség megállapítása esetén a KEB a súlyossági fok függvényében a kódexben rögzített módokon jár el a vétség elkövetőjével szemben. A KEB munkájának fontos része még állásfoglalások kiadása a jogi és az etikai szabályok helyes értelmezése és alkalmazása érdekében.

Transzparencia az etikai szabályok területén is

A négy gyártói szövetség célja az olyan közös etikai szabályok mentén történő etikus gyógyszeripari promóciós tevékenység, amellyel az orvosok és a betegek érdekeinek védelme mellett javítják az iparág külső megítélését. Ennek érdekében az Etikai Kódex időről időre történő megújítása mellett gondot fordítanak arra is, hogy a gyógyszerpiac szereplői megismerjék a kódex tartalmát, felismerjék annak jelentőségét és beépítsék alkalmazását a mindennapok gyakorlatába. Ezt segíti többek között a www.etikusgyogyszer.hu weboldal, ahol elérhető az Etikai Kódex mindenkori változata, továbbá az oldal megteremti az etikai ügyek bejelentésének lehetőségét is.